PRZEWIŃ DO GÓRY


 

Mathematical equationsKurs z matematyki organizujemy w małych, maksymalnie 6-osobowych grupach. Dzięki temu każdy uczeń ma łatwy kontakt z prowadzącym zajęcia, a kurs matematyki jest bardziej efektywny.

W matematyce jako dziedzinie wiedzy najważniejsze jest praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy, dlatego też nasze zajęcia prowadzimy zgodnie z zasadą „minimum teorii maksimum ćwiczeń” . Na zajęciach rozwiązujemy wspólnie między innymi zadania egzaminacyjne z ostatnich 10 lat. Koncentrujemy się na zadaniach typowych dla danego poziomu nauczania, co samo w sobie stanowi także doskonałą powtórkę bieżącego materiału z lekcji matematyki w szkole.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli matematyki posiadających przygotowanie pedagogiczne, ciekawą osobowość oraz życzliwe podejście do uczniów.

Zajęcia składają się zbloków tematycznych dostosowanych do kursantów. Każdy blok kończy się testem sprawdzającym poziom opanowania powtórzonej wiedzy z matematyki. Realizowany materiał jest zgodny z wymogami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.