PRZEWIŃ DO GÓRY


 

gimnazjalny intensywnyJeśli jesteś uczniem Nowej Szkoły Podstawowej i chciałbyś wszechstronnie pogłębiać znajomość językową, nie mogłeś lepiej trafić!

Na naszych kursach  angażujemy, rozwijamy językowo, inspirujemy!

Kursantom, którzy pragną jak najlepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty proponujemy 2-letni (2h / tydzień) lub intensywny roczny kurs przygotowawczy (4h / tydzień).

Każdy kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty rozpoczynamy i kończymy próbnym egzaminem ósmoklasisty.

W trakcie zajęć kursanci poznają techniki zdawania egzaminu (zapoznanie się z rodzajem zadań i ich prawidłowym rozwiązywaniem), poznają i utrwalą niezbędne słownictwo, przećwiczą również rozumienie ze słuchu, pisanie oraz co najważniejsze, nauczą się zarządzać czasem. Zadania i ćwiczenia opracowywane na zajęciach będą podporządkowane wymogom, jakie postawi uczniom w kwietniu Komisja Egzaminacyjna, a omawiane tematy zaczerpnięte z repetytoriów wiodących wydawnictw.

 

Co zyskasz zapisując się na kurs:

 

- zyskasz pewność siebie niezbędną do zdania egzaminu z dobrym wynikiem,

- będziesz przygotowywać się do egzaminu systematycznie i efektywnie,

- poznasz i będziesz stosować strategie egzaminacyjne,

- poznasz kryteria oceny i dowiesz się jak zdobyć punkty na egzaminie,

- uporządkujesz i wzbogacisz słownictwo, gramatykę przydatne na egzaminie,

- nauczysz się lepiej rozumieć teksty czytane i słuchane,

- nauczysz się pisać poprawne wypracowania egzaminacyjne.

 

Termin i czas trwania egzaminu

 

Egzamin z języka angielskiego zaplanowany jest na kwiecień, trzeci dzień egzaminu ósmoklasisty. Trwać będzie 90 minut.

 

 Co mnie czeka?

 • Łączna liczba zadań od 13 do 17.
 • Pięć części.
 • Zadania otwarte: co najmniej jedno w każdej części (w tym praca pisemna).

 

 Typy zadań testowanych na egzaminie

 • wybór wielokrotny
 • prawda/fałsz
 • dobieranie
 • uzupełnianie luk
 • odpowiedzi na pytania
 • parafraza zdań
 • tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy
 • układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych
 • wypowiedź pisemna: list prywatny, wiadomość, e-mail

    

Ponadto w SJO Professional każdy uczeń, na koniec semestru, otrzymuje od nas RAPORT O POSTĘPACH, aby w łatwy i czytelny sposób udostępnić rodzicom informacje o postępach w nauce i frekwencji dziecka. Zaś na zakończenie kursu – certyfikat określający poziom, ilość godzin oraz ocenę kursanta.

Wybierając pomoce dydaktyczne do naszych kursów staramy się nie ograniczać do publikacji jednego wydawnictwa, tylko stosować najlepsze dostępne podręczniki wiodących wydawnictw.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą kursów typu „Exclusive” dla zmaksymalizowania efektów nauki języków obcych oraz programu „korepetycje z certyfikatem”.