PRZEWIŃ DO GÓRY


 

rozszerzonaKursy przygotowujące do matury z języka angielskiego są naszymi koronnymi kursami.

Zajęcia są prowadzone wyłącznie przez doświadczonych lektorów będących EGZAMINATORAMI OKRĘGOWEJ KOMISJII EGZAMINACYJNEJ we Wrocławiu.

Maturzystom, którzy pragną jak najlepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości proponujemy 2-letni (2h / tydzień) lub intensywny roczny kurs przygotowawczy (4h / tydzień).

Możemy się poszczycić 100% zdawalnością naszych kursantów na egzaminie dojrzałości.

Z nami MATURA to czysta formalność.

Celem kursu jest:

- usystematyzowanie gramatyki oraz słownictwa, zapoznanie ze strukturą i wymogami obowiązującej matury na poziomie rozszerzonym,

- ćwiczenie różnorodnych technik egzaminacyjnych,

- ćwiczenie wypowiedzi w formie pisemnej oraz ustnej z wykorzystaniem szerokiego zasobu słownictwa,

- rozwinięcie umiejętności komunikowania się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego,

- wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych.

Przygotowanie do matury z języka angielskiego stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy językowej, przełamanie bariery komunikacyjnej oraz zapoznanie z wymogami egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Nacisk kładziony jest nie tylko na powtórzenie zagadnień gramatycznych z zakresu szkoły średniej i przećwiczenie technik egzaminu pisemnego, ale także na rozszerzenie zakresu słownictwa oraz przełamanie bariery komunikacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu ustnego.

Oprócz podręczników i repetytoriów w trakcie zajęć wykorzystywane są materiały egzaminacyjne: zestawy testowe egzaminu pisemnego oraz ustnego, nagrania audio, prezentacje video z egzaminu ustnego, a także gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce.

Praca w czasie zajęć organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, dyskusje, symulacje sytuacji egzaminacyjnych.

W programie każdego z kursów przewidziano dwa egzaminy próbne-„mock exams”, które pozwalają kandydatom zredukować stres przed maturą, a także wyeliminować słabe punkty, oraz wybrać odpowiednią strategię.

Każdy kursant, na koniec semestru, otrzymuje od nas RAPORT O POSTĘPACH, aby w łatwy i czytelny sposób udostępnić rodzicom informacje o postępach w nauce i frekwencji. Zaś na zakończenie kursu – certyfikat określający poziom, ilość godzin oraz ocenę kursanta.

Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu po 90 minut w grupach ok. 8-osobowych.

Wybierając pomoce dydaktyczne do naszych kursów staramy się nie ograniczać do publikacji jednego wydawnictwa, tylko stosować najlepsze dostępne podręczniki wiodących wydawnictw.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą kursów typu „Exclusive” dla zmaksymalizowania efektów nauki języków obcych oraz programu „korepetycje z certyfikatem”.