PRZEWIŃ DO GÓRY


 

gimnazjum standardJeśli jesteś uczniem Nowej Szkoły Podstawowej i chciałbyś wszechstronnie pogłębiać znajomość językową, nie mogłeś lepiej trafić!

Na naszych kursach angażujemy, rozwijamy językowo, inspirujemy!

 W trakcie zajęć kładziemy nacisk na naukę komunikacji: uczymy młodzież, jak właściwie reagować językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania lub udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy. Na każdym kursie uczniowie wykonują też ćwiczenia poprzedzające przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty!

Młodzież w wieku szkolnym wie już, jak ważna jest znajomość języków obcych – dlatego też staramy się zachęcić naszych kursantów do aktywnego i świadomego podejścia do nauki – korzystania z materiałów internetowych, czytania czasopism i książek w języku obcym (dostępne są one w biblioteczce Szkoły Języków Obcych PROFESSIONAL).

Na tym etapie nauki szczególnie ważne jest jednoczesne rozwijanie wszystkich kompetencji komunikacyjnych: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych i samego pisania oraz oczywiście znajomości zasad gramatycznych – nasi lektorzy dbają, aby uczniowie doskonalili również te sprawności językowe.

 

 

Ponadto każdy uczeń, na koniec semestru, otrzymuje od nas RAPORT O POSTĘPACH, aby w łatwy i czytelny sposób udostępnić rodzicom informacje o postępach w nauce i frekwencji dziecka. Zaś na zakończenie kursu – certyfikat określający poziom, ilość godzin oraz ocenę kursanta.

Wybierając pomoce dydaktyczne do naszych kursów staramy się nie ograniczać do publikacji jednego wydawnictwa, tylko stosować najlepsze dostępne podręczniki wiodących wydawnictw.

Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu po 90 minut w grupach ok. 8-osobowych.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą kursów typu „Exclusive” dla zmaksymalizowania efektów nauki języków obcych oraz programu „korepetycje z certyfikatem”.