PRZEWIŃ DO GÓRY


      happy-family       

 

Jesteśmy uczestnikami programu „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny +” oraz ''Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora''. Poniżej przedstawiamy szczegółową ofertę rabatów dla osób objętych niniejszymi programami:

 1. Program "Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny +":
  1. Przy zapisie 1 (jednego) dziecka na dowolny kurs językowy standardowy (9-10 osób), udziela się rabatu w wysokości 5% od ceny standardowej,
  2. Przy zapisie 2 (dwójki) dzieci na dowolny kurs językowy standardowy, udziela się 10% rabatu na każde dziecko,
  3. Przy zapisie 3 (trójki) i więcej dzieci na kurs  językowy standardowy, udziela się 15% rabatu na każde zapisane dziecko.
  4. Stały rabat w wysokości 5% przysługuje rodzicom lub prawnym opiekunom, którzy skorzystają z oferty kursów językowych  dla dorosłych.
 2. Program "Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora":
  1. Przy zapisie Seniora na kurs językowy, przysługuje rabat w wysokości 10%
  2. Wnuczętom Seniora przysługuje stały rabat w wysokości 7%.

Oferta dotyczy kursów językowych standardowych 9-10 osobowych. W przypadku kursów niepełnych (8-5 osób) osoby objęte ww. programami otrzymują stały rabat w wysokości 5%.

Oferta nie dotyczy zajęć językowych indywidualnych, korepetycji i konwersacji, grup typu "Exclusive" (4-osobowe i mniejsze), ani zajęć z matematyki. Oferta nie łączy się z promocją FB -2%.

 

UWAGA!!! Rabaty i harmonogram wpłat za kurs weryfikowane są raz w semestrze. W przypadku zmniejszenia lub zwiększenia się liczebności grupy, nowy rabat naliczany jest, a harmonogram wpłat zmieniany od kolejnego semestru. 

                                                  gmina glucholazy przyjazna