PRZEWIŃ DO GÓRY


kursy

Kursy standardowe języka angielskiego ogólnego nastawione są na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych, tj.: pisania, mówienia, słuchania, czytania, niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym we wszystkich sytuacjach codziennych. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody i techniki nauczania ze szczególnym naciskiem na komunikację.

Celem kursów ogólnych jest:

- wprowadzenie szerokiego zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych umożliwiających komunikację w środowisku obcojęzycznym,

- przełamanie bariery komunikacyjnej poprzez różnorodne ćwiczenia typu: w parach, grupach, rozwiązywanie problemów, odgrywanie scenek rodzajowych,

- ćwiczenie rozumienia języka mówionego w jego różnych odmianach,

- ćwiczenie umiejętności płynnego wykorzystania struktur leksykalnych i gramatycznych w dość szerokim zakresie sytuacji codziennych,

- rozwijanie umiejętności wygłaszania opinii, brania udziału w dyskusji, rozumienia i pisania dłuższych tekstów.

Praca w czasie zajęć organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, debaty, projekty, prezentacje, symulacje.

Oferta zawiera m.in.:

• analizę potrzeb językowych klientów w celu opracowania indywidualnego programu nauczania odpowiadającego potrzebom Klienta,

• Testy kwalifikacyjne badające znajomość języka angielskiego,

• Nowoczesne materiały dydaktyczne i skuteczne metody nauczania,

• Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę lektorską,

• Stałe monitorowanie procesu nauczania i postępów kursantów.

Zajęcia dopasowywane są indywidualnie dla każdego Klienta i mogą odbywać się:

- w szkole ,

- w siedzibie Klienta,

- stanowić połączenie zajęć w siedzibie Klienta i w naszej szkole.

Co zyskujesz dodatkowo:

- opiekę doświadczonego lektora,         

- RAPORT O POSTĘPACH – czyli opisową ocenę semestralną,

-materiały pomocnicze do nauki gratis,

-certyfikat ukończenia kursu,

-darmowy dostęp do biblioteki obcojęzycznej/DVD.